Фактори ціноутворення

Фактори ціноутворення
Внутрішні чинники обов’язково повинні враховуватися при ціноутворенні. Вони пов’язані безпосередньо з діяльністю самого підприємства (фірми). Найбільш істотним з цих факторів є собівартість.

Тому при визначенні ціни необхідно зіставляти величину витрат з можливістю їх покриття. Виживання фірми залежить від ступеня покриття не тільки поточних витрат, а й витрат, пов’язаних з капітальними вкладеннями, розрахованими на тривалий період. До внутрішніх факторів належать: вид і спосіб виробництва (його трудомісткість, якість матеріалів і праці); репутація підприємства (фірми) на ринку. Необхідно брати до уваги, що товар, що володіє особливими властивостями, унікальними характеристиками, буде мати більш високу ціну, що відображає його якість. Таким чином, ціна товару багато в чому залежить від масштабу виробництва.

Вид і спосіб виробництва визначають серійність випуску продукції. Як правило, дрібносерійна продукція, а тим більше унікальна, одинична, має вищі собівартість і ціну.

Витрати на випуск товарів масового виробництва, як правило, незначні, тому на них встановлюються відносно низькі ціни. Освоєння підприємством декількох сегментів ринку обумовлює диференціацію цін з метою задоволення потреб різних категорій покупців, що мають різні доходи. Тривалість і стадія життєвого циклу товару також впливають на рівень ціни.

Зазвичай продукція має більш високу ціну при короткому життєвому циклі і відносно низьку — при тривалому. Зростання числа посередників у ланцюжку «виробник — споживач», призводить до істотного збільшення кінцевої ціни товару.

Імідж підприємства, налагоджений сервіс і післяпродажне обслуговування дозволяють встановлювати більш високі ціни.

Фактори ціноутворення

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий