Що таке дебіторська заборгованість?

Що таке дебіторська заборгованість?
У даному розділі відображається інформація про довгостроковій і короткостроковій дебіторської та кредиторської заборгованості. — Це заборгованість покупців, замовників, позичальників, підзвітних осіб і т. д., яку організація планує отримати протягом певного періоду часу. У складі дебіторської заборгованості відображається також сума авансів, виданих постачальникам і підрядникам. — Це заборгованість, платежі по якій згідно з умовами договору очікуються протягом терміну, що перевищує 12 місяців.

Розрахунки з дебіторами і кредиторами відображаються в сумах, що випливають з бухгалтерських записів і визнаних нею правильними.

Відображаються в бухгалтерській звітності суми за розрахунками з банками, бюджетом повинні бути погоджені з відповідними організаціями і тотожні. Залишення на бухгалтерському балансі неврегульованих сум за цими розрахунками не допускається.
Дебіторська заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, інші борги, нереальні для стягнення, списуються по кожному зобов’язанню на підставі даних проведеної інвентаризації, письмового обгрунтування та наказу (розпорядження) керівника організації і відносяться відповідно на рахунок коштів резерву сумнівних боргів або на фінансові результати в комерційної організації, якщо в період, що передує звітному, суми цих боргів не резервувалися у встановленому порядку.

Списання боргу на збиток внаслідок неплатоспроможності боржника не є анулюванням заборгованості. Ця заборгованість повинна відображатися за бухгалтерським балансом протягом п’яти років з моменту списання для спостереження за можливістю її стягнення у разі зміни майнового стану боржника.

Розрахунки за товари (роботи, послуги)
Розрахунки за продукцію (роботи, послуги), в частині обов’язкового пенсійного страхування та обов’язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

Що таке дебіторська заборгованість?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий