Що таке епос?

Що таке епос?
Епос у перекладі з грецької мови означає слово. Це рід художньої літератури (поряд з драмою і лірикою), оповідання, для якого характерне зображення подій зовнішніх по відношенню до автора.

Якщо розглядати
епос в більш вузькому сенсі слова, то можна охарактеризувати дане поняття як народний
епос, специфічну народно-поетичну різновид оповідних творів у віршах і прозі. Епос у вигляді усної творчості нероздільний з виконавським мистецтвом співака, в основі майстерності якого лежить слідування традиціям. У
епос е всі явища дійсності відображаються в їх предметно-чуттєвому образі і життєвій повноті, в їх розвитку і русі. Цим визначається характер епічної образності, сюжетно-композиційна побудова, стиль викладу.

Епос за своєю структурою поділяється на кілька різновидів.

Архаїчний
епос розповідь про події глибокої давнини. До цього типу належать легенди і міфічні оповіді.
Історико-героїчний
епос класичний тип, зразком якого є Іліада. На відміну від архаїчного, історико-героїчний
епос історично конкретний і в ідеалізованої монументальної формі оповідає про героїчний поведінці людини. «Іліада» і «Одіссея» дві епічні поеми, відомі літературні пам’ятники стародавньої Греції та зароджується Європи, служать класичним прикладом даного роду літератури.

Їх авторство приписують сліпому поетові Гомеру родоначальнику всіх поетів, обранцеві богів і учневі Муз — богинь мистецтва і поезії.
«До Гомера ми не знали нічиєї епічної поеми подібного роду, — писав відомий грецький мислитель Аристотель, — хоча, поетів було багато».

У
сторіччі вивченням епос а, як культурного мовного спадщини займалися багато вчених, серед яких був А. Ф. Гільфердінг, В. М. Жирмунський, В. Я. Пропп, Мільманом Перрі та ін Сучасні вчені-дослідники також звертаються до дослідження феномену гомерівського
епос а (В. Дніпрова, Л. Тимофєєв та ін), а письменники-сучасники різних країн
твори в цьому оповідальному жанрі.

Що таке епос?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий